மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: குருந்தன்கோடு
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 10
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 10
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 2
மொத்தம் 56