மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவட்டாறு
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 3
மொத்தம் 66