மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கடலூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 11
20 வார்டு 20 4
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 9
26 வார்டு 26 4
27 வார்டு 27 6
28 வார்டு 28 7
29 வார்டு 29 11
30 வார்டு 30 5
31 வார்டு 31 5
32 வார்டு 32 4
33 வார்டு 33 13
மொத்தம் 230