மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மங்களூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 3
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 4
மொத்தம் 139