மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அண்ணாகிராமம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 11
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 10
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 10
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 14
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 13
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 6
மொத்தம் 172