மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பண்ருட்டி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 12
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 10
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 9
17 வார்டு 17 10
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 10
மொத்தம் 192