மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: குமராட்சி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 9
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 11
18 வார்டு 18 11
19 வார்டு 19 9
மொத்தம் 145