மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 10
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 10
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 16
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 10
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 6
மொத்தம் 160