மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தளி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 10
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 13
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 11
27 வார்டு 27 8
28 வார்டு 28 9
29 வார்டு 29 5
30 வார்டு 30 10
மொத்தம் 207