மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காவேரிப்பட்டினம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 11
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 11
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 12
15 வார்டு 15 11
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 3
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 4
25 வார்டு 25 6
26 வார்டு 26 7
27 வார்டு 27 9
மொத்தம் 187