மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பர்கூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 9
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 12
20 வார்டு 20 3
21 வார்டு 21 11
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 6
26 வார்டு 26 6
27 வார்டு 27 4
28 வார்டு 28 5
29 வார்டு 29 6
30 வார்டு 30 13
மொத்தம் 210