மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 11
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 10
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 12
15 வார்டு 15 3
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 8
மொத்தம் 123