மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஓசூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 9
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 13
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 11
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 12
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 5
மொத்தம் 119