மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சூளகிரி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 12
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 11
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 10
17 வார்டு 17 12
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 15
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 17
25 வார்டு 25 6
மொத்தம் 199