மாவட்டத்தின் பெயர் :: அரியலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செந்துறை
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 9
மொத்தம் 118