மாவட்டத்தின் பெயர் :: அரியலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருமானூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 11
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 10
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 11
மொத்தம் 163