மாவட்டத்தின் பெயர் :: அரியலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஜெயங்கொண்டம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 10
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 5
மொத்தம் 120