மாவட்டத்தின் பெயர் :: அரியலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஆண்டிமடம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 14
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 13
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 13
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 11
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 8
மொத்தம் 165