மாவட்டத்தின் பெயர் :: அரியலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: த.பலூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 7
மொத்தம் 115