மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தெள்ளார்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 14
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 6
மொத்தம் 125