மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஆரணி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 6
மொத்தம் 106