மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: போளுர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 9
16 வார்டு 16 11
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 10
21 வார்டு 21 10
22 வார்டு 22 3
மொத்தம் 154