மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: களசபாக்கம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 12
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 11
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 5
மொத்தம் 143