மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சேத்துப்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 2
15 வார்டு 15 9
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 5
மொத்தம் 84