மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செங்கம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 11
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 10
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 3
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 4
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 9
23 வார்டு 23 5
மொத்தம் 142