மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தண்டராம்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 10
12 வார்டு 12 11
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 11
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 11
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 9
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 8
24 வார்டு 24 4
25 வார்டு 25 8
26 வார்டு 26 6
27 வார்டு 27 4
28 வார்டு 28 8
மொத்தம் 202