மாவட்டத்தின் பெயர் :: சேலம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஓமலூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 11
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 9
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 10
20 வார்டு 20 12
21 வார்டு 21 10
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 12
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 10
26 வார்டு 26 10
27 வார்டு 27 6
மொத்தம் 212