மாவட்டத்தின் பெயர் :: சேலம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வீரபாண்டி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 11
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 10
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 6
மொத்தம் 119