மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாமக்கல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: எருமபட்டி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 11
4 வார்டு 4 11
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 12
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 9
மொத்தம் 133