மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 12
4 வார்டு 4 11
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 12
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 10
21 வார்டு 21 16
22 வார்டு 22 9
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 5
மொத்தம் 186