மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நல்லம்பள்ளி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 13
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 4
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 9
22 வார்டு 22 12
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 8
25 வார்டு 25 4
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 12
28 வார்டு 28 9
29 வார்டு 29 9
மொத்தம் 211