மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பென்னகரம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 11
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 10
13 வார்டு 13 15
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 4
17 வார்டு 17 11
18 வார்டு 18 10
19 வார்டு 19 9
மொத்தம் 134