மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காரிமங்கலம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 11
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 10
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 4
மொத்தம் 143