மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பாலக்கோடு
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 3
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 12
23 வார்டு 23 8
மொத்தம் 152