மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஏரியூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 12
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 16
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 6
மொத்தம் 94