மாவட்டத்தின் பெயர் :: கோயம்புத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பொள்ளாச்சி வடக்கு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆச்சிபட்டி 3
2 ஏ.நாகூர் 6
3 அனுப்பார்பாளையம் 3
4 ஆவலப்பம்பட்டி 5
5 அய்யம்பாளையம் 7
6 போளிகவுண்டன்பாளையம் 7
7 போடிபாளையம் 2
8 சிக்கராயபுரம் 3
9 சின்னநெகமம் 5
10 தேவம்பாடி 3
11 ஏரிபட்டி 3
12 கிட்டசூராம்பாளையம் 8
13 கொல்லப்பட்டி 3
14 காபுலிபாளையம் 3
15 கள்ளிபட்டி 6
16 கொண்டேகவுண்டன்பாளையம் 8
17 குள்ளக்காபாளையம் 4
18 குள்ளிசெட்டிபாளையம் 5
19 குரும்பபாளையம் 7
20 மண்ணூர் 3
21 மூலனூர் 2
22 நல்லூத்துக்குளி 4
23 என்.சந்திராபுரம் 5
24 ஒக்கிலிபாளையம் 3
25 பூசாரிப்பட்டி 6
26 புரவிபாளையம் 4
27 புளியம்பட்டி 3
28 இராமபட்டிணம் 5
29 இராசக்காபாளையம் 5
30 இராசிசெட்டிபாளையம் 3
31 ஆர்.பொன்னாபுரம் 5
32 சந்தேகவுண்டன்பாளையம் 3
33 சேர்வகாரன்பாளையம் 4
34 தாளக்கரை 2
35 திம்மங்குத்து 3
36 திப்பம்பட்டி 2
37 வடக்கிபாளையம் 7
38 வெள்ளாளப்பாளையம் 6
39 ஜமீன் முத்தூர் 1
மொத்தம் 167