மாவட்டத்தின் பெயர் :: நீலகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உதகமண்டலம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 தொட்டபெட்டா 12
2 எப்பநாடு 7
3 உல்லத்தி 4
4 கடநாடு 3
5 கக்குச்சி 4
6 கூக்கல் 4
7 மேல் குந்தா 6
8 நஞ்சநாடு 4
9 தும்மனட்டி 3
10 தூனேரி 8
11 பாலகொலா 5
12 முள்ளிகூர் 4
13 இத்தலார் 4
மொத்தம் 68