மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கடகடப்பை 4
2 நாஞ்சிக்கோட்டை 13
3 நா.வல்லுண்டாம்பட்டு 4
4 வண்ணாரப்பேட்டை 9
5 ஆலக்குடி 3
6 சித்திரகுடி 7
7 இனாதுக்கான்பட்டி 6
8 கூடலூர் 7
9 கொண்டவிட்டான்திடல் 5
10 கொல்லாங்கரை 5
11 குருங்குளம் கிழக்கு 4
12 குருங்குளம் மேற்கு 8
13 குருவாடிப்பட்டி 2
14 கொ.வல்லுண்டான்பட்டு 4
15 குருங்களூர் 1
16 கல்விராயன்பேட்டை 4
17 கண்டிதம்பட்டு 9
18 காசநாடு புதூர் 7
19 காட்டூர் 3
20 குளிச்சபட்டு 5
21 மாரியம்மன்கோயில் 6
22 மணக்கரம்பை 5
23 மானாங்கோரை 6
24 மருங்குளம் 8
25 மடிகை 2
26 மாத்தூர் கிழக்கு 8
27 மாத்தூர் மேற்கு 6
28 மருதக்குடி 5
29 மேலவெளி 5
30 மொன்னயம்பட்டி 13
31 நல்லிச்சேரி 6
32 நரசநாயகபுரம் 4
33 நாகத்தி 4
34 நீலகிரி 5
35 பள்ளியேரி 6
36 பெரம்பூர் 1 சேத்தி 4
37 பெரம்பூர் 2 சேத்தி 3
38 பிள்ளையார்நத்தம் 3
39 பிள்ளையார்பட்டி 13
40 புதுப்பட்டிணம் 7
41 இராஜேந்திரம் 7
42 இராமாபுரம் 3
43 இராயந்தூர் 6
44 இராமநாதபுரம் 5
45 சக்கரசாமந்தம் 5
46 சீராளுர் 5
47 சென்னம்பட்டி 7
48 சூரக்கோட்டை 15
49 தண்டாங்கோரை 5
50 தென்பெரம்பூர் 4
51 தோட்டக்காடு 7
52 திருமலைசமுத்திரம் 10
53 திட்டை 4
54 திருக்கானூர்பட்டி 5
55 திருவேதிக்குடி 4
56 துறையூர் 2
57 வல்லம்புதூர் 7
58 வாளமிரான்கோட்டை 3
59 விளார் 12
60 உமையவள் ஆற்காடு 3
61 வடகால் 5
மொத்தம் 353