மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மதுக்கூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆலத்தூர் 4
2 அத்திவெட்டி 6
3 ஆலம்பள்ளம் 4
4 ஆவிக்கோட்டை 4
5 அண்டமி 6
6 பாவாஜிக்கோட்டை 4
7 சொக்கனாவூர் 7
8 இளங்காடு 5
9 கன்னியாக்குறிச்சி 6
10 காசாங்காடு 3
11 காரப்பங்காடு 6
12 கீழக்குறிச்சி 6
13 காடந்தங்குடி 8
14 கருப்பூர் 6
15 கல்யாணஓடை 6
16 மதுக்கூர் வடக்கு 6
17 மன்னங்காடு 7
18 மோகூர் 5
19 மூத்தாக்குறிச்சி 4
20 மதுரபாஷாணிபுரம் 5
21 நெம்மேலி 5
22 ஒலையக்குன்னம் 5
23 பெரியக்கோட்டை 9
24 புலவஞ்சி 10
25 பழவேரிக்காடு 5
26 புளியக்குடி 4
27 சிரமேல்குடி 5
28 சிராங்குடி 5
29 தளிக்கோட்டை 8
30 விக்ரமம் 8
31 வேப்பங்குளம் 6
32 வாட்டாகுடி வடக்கு 4
33 வாட்டாகுடி உக்கடை 6
மொத்தம் 188