மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பேராவூரணி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அலிவலம் 2
2 அம்மையாண்டி 8
3 இடையாத்தி 10
4 காலகம் 9
5 களத்தூர் 5
6 கல்லூரணிக்காடு 5
7 குறிச்சி 5
8 மடத்திக்காடு 5
9 மாவடுகுறிச்சி 5
10 ஒட்டங்காடு 12
11 பைங்கால் 5
12 பழையநகரம் 4
13 பாலத்தளி 3
14 பெரியநாயகிபுரம் 5
15 பின்னவாசல் 2
16 பூவாளுர் 7
17 புனல்வாசல் 4
18 செங்கமங்கலம் 8
19 செருவாவிடுதி வடக்கு 4
20 செருவாவிடுதி தெற்கு 5
21 சொர்ணக்காடு 4
22 தென்னங்குடி 4
23 திருச்சிற்றம்பலம் 9
24 துறவிக்காடு 6
25 வலப்பிரமன்காடு 6
26 வாட்டாத்திக்கோட்டை 4
மொத்தம் 146