மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவையாறு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அம்பதுமேல்நகரம் 2
2 அம்மையகரம் 7
3 அள்ளூர் 5
4 ஆவிக்கரை 5
5 பூதராயநல்லூர் 2
6 கடம்பங்குடி 5
7 கலுமங்கலம் 5
8 கடுவெளி 4
9 குழிமாத்தூர் 6
10 கீழத்திருப்பந்துருத்தி 7
11 கல்யாணபுரம் I சேத்தி 11
12 உப்புகாச்சிபேட்டை 3
13 கண்டியூர் 11
14 கருப்பூர் 5
15 காருகுடி 2
16 கோனேரிராஜபுரம் 2
17 மகாராஜபுரம் 4
18 மன்னார்சமுத்திரம் 7
19 மரூர் 5
20 முகாசாகல்யாணபுரம் 4
21 நடுக்காவேரி 4
22 பெரமூர் 6
23 புனவாசல் 9
24 ராயம்பேட்டை 8
25 சாத்தனூர் 5
26 செம்மங்குடி 7
27 திருவலம்பொழில் 4
28 திருப்பாலனம் 5
29 தில்லைசாதனம் 4
30 திருசோற்றுதுரை 6
31 வலப்பாகுடி 6
32 வண்ணாரன்குடி 3
33 வரகூர் 6
34 வேங்கடசமுத்ரம் 5
35 வைத்தியநாதன்பேட்டை 5
36 விலாங்குடி 10
37 வின்னமங்கலம் 4
38 வெல்லம்பெரம்பூர் 5
39 வடுகாகுடி 5
40 கல்யாணபுரம் II சேத்தி 6
மொத்தம் 215