மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சீர்காழி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகணி 4
2 அத்தியூர் 6
3 ஆதமங்களம் 4
4 எடகுடிவடபாதி 8
5 கன்னியாக்குடி 5
6 கற்கோயில் 3
7 காரைமேடு 11
8 கதிராமங்கலம் 4
9 காத்திருப்பு 7
10 கீழசட்டநாதபுரம் 4
11 காவிரிபூம்பட்டிணம் 8
12 கொண்டல் 7
13 மணிக்கிராமம் 6
14 மங்கைமடம் 7
15 மருதங்குடி 10
16 நாங்கூர் 4
17 நெம்மேலி 5
18 நெப்பத்தூர் 6
19 பெருமங்கலம் 3
20 பெருந்தோட்டம் 7
21 பூம்புகார் 7
22 புதுதுரை 4
23 புங்கனூர் 5
24 இராதாநல்லூர் 4
25 சட்டநாதபுரம் 11
26 செம்பதனிருப்பு 4
27 செம்மங்குடி 3
28 திருநகரி 6
29 திருப்புங்கூர் 7
30 திருவெண்காடு 6
31 தென்னாம்பட்டினம் 9
32 தில்லைவிடங்கன் 4
33 திட்டை 6
34 திருவாலி 14
35 வள்ளுவக்குடி 3
36 வாணகிரி 8
37 விளந்திடசமுத்திரம் 4
மொத்தம் 224