மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கீவளுர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகரகடம்பனூர் 5
2 75 அணக்குடி 6
3 ஆந்தகுடி 4
4 119 அணக்குடி 5
5 அத்திப்புலியூர் 6
6 ஆதமங்களம் 8
7 ஆனைமங்களம் 5
8 எரவாஞ்சேரி 7
9 இழுப்பூர் 4
10 எருக்கை 8
11 காக்கழனி 8
12 கிள்ளுக்குடி 5
13 கொடியாளத்தூர் 9
14 கோகூர் 4
15 கோயில்கண்ணாப்பூர் 4
16 கூரத்தாங்குடி 6
17 குருக்கத்தி 7
18 குருமணாங்குடி 7
19 கூத்தூர் 7
20 105 மாணலூர் 7
21 64 மாணலூர் 6
22 ஒக்கூர் 5
23 பட்டமங்களம் 5
24 ராதாமங்களம் 6
25 சாட்டியக்குடி 7
26 செருநல்லூர் 8
27 சிகார் 4
28 தெற்கு பனையூர் 8
29 தேவூர் 5
30 மோகனூர் 4
31 திருக்கண்ணங்குடி 6
32 வடகரை 3
33 வடகாலத்தூர் 4
34 வண்டலூர் 7
35 வலிவலம் 6
36 வெங்கிடங்கால் 7
37 வடக்கு பனையூர் 4
38 வெண்மணி 5
மொத்தம் 222