மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செம்பனார் கோயில்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 நடுக்கரை 6
2 ஆக்கூர் 7
3 ஆலவேலி 5
4 அன்னவாசல் 6
5 அரசூர் 5
6 ஆறுபாதி 7
7 சந்திரபாடி 3
8 ஈச்சங்குடி 4
9 எடுத்துக்கட்டி 4
10 இளையாலூர் 6
11 எரவாஞ்சேரி 5
12 கூடலூர் 6
13 இலுப்பூர் 6
14 காளகஸ்தினாதபுரம் 3
15 காலமநல்லூர் 6
16 காழியப்பநல்லூர் 8
17 கஞ்சாநகரம் 5
18 கருவாழக்கரை 7
19 காட்டுச்சேரி 6
20 கீழ்மாத்தூர் 13
21 கீழபெரும்பள்ளம் 6
22 கீழையூர் 7
23 கிடங்கல் 4
24 கிடாரங்கொண்டான் 9
25 கிள்ளியூர் 2
26 கொண்டத்தூர் 12
27 கொத்தங்குடி 7
28 மடப்புரம் 10
29 டி. மணல்மேடு 4
30 மாமாகுடி 7
31 மாணிக்கப்பங்கு 6
32 மருதம்பள்ளம் 7
33 மாத்தூர் 6
34 மேலையூர் 7
35 மேலபெரும்பள்ளம் 5
36 மேமாத்தூர் 6
37 முடிகண்டநல்லூர் 10
38 முக்கரும்பூர் 3
39 நல்லாடை 4
40 நரசிங்கநத்தம் 8
41 நத்தம் 11
42 நெடுவாசல் 4
43 பாகசாலை 4
44 பரசலூர் 15
45 பிள்ளைபெருமாநல்லூர் 7
46 சேமங்கலம் 7
47 செம்பனார்கோயில் 6
48 தலையுடையவர்கோயில்பத்து 6
49 தில்லையாடி 9
50 திருச்சம்பள்ளி 7
51 திருக்களாச்சேரி 6
52 திருக்கடையூர் 6
53 திருவிடைக்கழி 5
54 திருவிளையாட்டம் 6
55 உத்திரங்குடி 9
56 விளாகம் 3
57 விசலூர் 3
மொத்தம் 362