மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவாரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவாரூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அடியக்கமங்கலம் 5
2 அலிவலம் 13
3 ஆமூர் 4
4 ஆத்தூர் 9
5 கல்லிகுடி 8
6 கல்யாணமஹாதேவி 4
7 கல்யாணசுந்தரபுரம் 4
8 கீழகாவாதுகுடி 7
9 கொட்டாரக்குடி 4
10 கூடூர் 5
11 குன்னியூர் 7
12 மாங்குடி 7
13 நடப்பூர் 4
14 ஓடாசேரி 6
15 பழவனகுடி 10
16 பழையவலம் 4
17 பள்ளிவாரமங்கலம் 5
18 பெருங்குடி 7
19 புதூர் 8
20 புதுபத்தூர் 6
21 புலிவலம் 9
22 பின்னவாசல் 7
23 சேமங்கலம் 4
24 செருகுடி 10
25 தண்டலை 8
26 தப்பளாம்புலியூர் 8
27 திருக்காரவாசல் 8
28 திருநெய்பேர் 9
29 திருவாதிரைமங்கலம் 6
30 உமாமகேஸ்வரபுரம் 6
31 வடகரை 4
32 வைப்பூர் 5
33 வேலங்குடி 4
34 வேப்பத்தாங்குடி 6
மொத்தம் 221