மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மருங்காபுரி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அதிகாரம் 2
2 அடைக்கம்பட்டி 6
3 அம்மா சத்திரம் 5
4 அ.பொருவாய் 6
5 ஆமணக்கம்பட்டி 6
6 ஆலம்பட்டி 5
7 ஏ.புதுப்பட்டி 8
8 டி.புதுப்பட்டி 4
9 எண்டப்புளி 3
10 இக்கரைகோசிகுறிச்சி 4
11 கள்ளக்காம்பட்டி 4
12 கரடிப்பட்டி 5
13 கண்ணுகுழி 4
14 கன்னிவடுகப்பட்டி 6
15 கருமலை 5
16 கலிங்கப்பட்டி 5
17 கவுண்டம்பட்டி 4
18 கண்ணூத்து 6
19 கஞ்சநாயக்கன்பட்டி 8
20 காரைபட்டி 4
21 கொடும்பபட்டி 3
22 மணியங்குறிச்சி 1
23 மருங்காபுரி 8
24 மினிக்கியூர் 4
25 முத்தாழ்வார்பட்டி 8
26 எம்.இடையபட்டி 5
27 நல்லூர் 6
28 நாட்டார்பட்டி 5
29 பழுவஞ்சி 3
30 பழைய பாளையம் 3
31 பாலக்குறிச்சி 10
32 பிடாரபட்டி 7
33 பிராம்பட்டி 6
34 செவல்பட்டி 4
35 தாழம்பாடி 7
36 தாதனூர் 4
37 திருநெல்லிபட்டி 5
38 தெத்தூர் 11
39 தேனூர் 7
40 தொட்டியபட்டி 4
41 டி.இடையபட்டி 6
42 உசிலம்பட்டி 2
43 ஊனையூர் 3
44 ஊத்துக்குளி 6
45 வளநாடு 17
46 வகுத்தாழ்வார்பட்டி 3
47 வைரம்பட்டி 5
48 வேம்பனூர் 4
49 வி.இடையபட்டி 4
மொத்தம் 261