மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மணச்சநல்லூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அழகியமணவாளம் 4
2 அய்யம்பாளையம் 2
3 ஆய்குடி 6
4 இருங்களுர் 6
5 இனாம்கல்பாளையம் 5
6 இனாம்சமயபுரம் 9
7 எதுமலை 8
8 ஓமாந்தூர் 3
9 94.கரியமாணிக்கம் 7
10 கிளியநல்லூர் 9
11 கூத்தூர் 9
12 கொணலை 8
13 கோவத்தகுடி 3
14 சனமங்கலம் 5
15 சிறுகுடி 5
16 சிறுப்பத்தூர் 5
17 சிறுகனூர் 7
18 சீதேவிமங்கலம் 6
19 தத்தமங்கலம் 13
20 தளுதாளப்பட்டி 6
21 திருப்பைஞ்சீலி 11
22 திருவெள்ளரை 3
23 திருவாசி 3
24 திருப்பட்டூர் 6
25 தீராம்பாளையம் 4
26 பாலையூர் 4
27 பிச்சாண்டார்கோவில் 3
28 பூனாம்பாளையம் 8
29 பெரகம்பி 6
30 மாதவபெருமாள்கோவில் 7
31 மேல்பத்து 3
32 வலையூர் 3
33 வாழையூர் 5
34 வெங்கங்குடி 3
35 எண்.2 கரியமாணிக்கம் 5
மொத்தம் 200