மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கரம்பக்குடி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அதிரான்விடுதி 5
2 வெள்ளாளவிடுதி 6
3 வலங்கொண்டான்விடுதி 5
4 பல்லவராயன்பாதை 7
5 கருப்பட்டிபட்டி 4
6 மழையூா் 9
7 களபம் 7
8 கரு.தெற்குதெரு 3
9 முள்ளங்குறிச்சி 6
10 கரு.கீழதெரு 8
11 பட்டத்திகாடு 10
12 திருமணஞ்சேரி 7
13 இலைகடிவிடுதி 6
14 ராங்கியன்விடுதி 4
15 பிலாவிடுதி 4
16 கீராத்தூர் 6
17 தீத்தான்விடுதி 10
18 பாப்பாபட்டி 2
19 முதலிபட்டி 3
20 தீத்தானிபட்டி 8
21 எம்.தெற்குதெரு 4
22 கலியாரன்விடுதி 5
23 குளந்திரான்பட்டு 9
24 ரெகுநாதபுரம் 11
25 புதுவிடுதி 7
26 வாண்டான்விடுதி 10
27 பந்துவகோட்டை 8
28 மருதன்கோன்விடுதி 4
29 கணக்கன்காடு 5
30 வாணக்கன்காடு 8
31 வடதெரு 4
32 கறம்பவிடுதி 5
33 மைலன்கோன்பட்டி 5
34 அம்புகோயில் 8
35 கட்டாத்தி 5
36 செங்கமேடு 4
37 ஒடப்பவிடுதி 4
38 பொன்னன்விடுதி 12
39 மாங்கோட்டை 6
மொத்தம் 244