மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மணமேல்குடி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அம்மாப்பட்டினம் 7
2 பிராமணவயல் 6
3 இடையாத்திமங்களம் 4
4 இடையாத்தூர் 3
5 கானாடு 6
6 கரகத்திக்கோட்டை 5
7 காரக்கோட்டை 7
8 கட்டுமாவடி 4
9 கீழமஞ்சக்குடி 4
10 கோலேந்திரம் 3
11 கோட்டைப்பட்டினம் 5
12 கிருஷ்ணாஜிப்பட்டினம் 3
13 மஞ்சக்குடி 4
14 மணலூர் 6
15 மணமேல்குடி 7
16 மின்னாமொழி 4
17 நெற்குப்பை 6
18 மும்பாலை 5
19 நெல்வேலி 2
20 நிலையூர் 4
21 பெருமருதூர் 4
22 சாத்தியடி 7
23 செய்யானம் 8
24 தண்டலை 7
25 தினையாகுடி 4
26 வெட்டிவயல் 7
27 வெள்ளூர் 3
28 விச்சூர் 11
மொத்தம் 146