மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அரிமளம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 இரும்பாநாடு 7
2 கைக்குளன்வயல் 5
3 காரமங்கலம் 5
4 வாளரமாணிக்கம் 4
5 புதுநிலைவயல் 8
6 கே.இராயவரம் 2
7 நல்லாம்பாள் சமுத்திரம் 4
8 பிலியவயல் 2
9 நெடுங்குடி 6
10 கல்லூர் 4
11 இராயவரம் 3
12 கடியாப்பட்டி 4
13 செங்கீரை 5
14 ஆயிங்குடி 10
15 கே.செட்டிப்பட்டி 6
16 கண்ணன்காரக்குடி 3
17 தேக்காட்டூர் 7
18 பெருங்குடி 10
19 கடையக்குடி 5
20 மிரட்டுநிலை 6
21 வன்னியம்பட்டி 5
22 ஓணாங்குடி 3
23 கீழப்பனையூர் 5
24 சமுத்திரம் 8
25 கும்மங்குடி 5
26 துரையூர் 3
27 மேல்நிலைவயல் 4
28 ஏம்பல் 6
29 மதகம் 3
30 குருங்கலூர் 4
31 திருவாக்குடி 4
32 முனசந்தை 6
மொத்தம் 162